بهترین کانال های شهر اردبیل در تلگرام

لیست کانال های تلگرام به تفکیک شهر ، امروز به معرفی کانال های مطرح شهر اردبیل می پردازد.
      تله وال: "لیست کانال به تفیک شهر"  امروز تله وال، به معرفی کانال های تلگرام شهر اردبیل رسید. لیست ۱۰ کانال مشهور اردبیل به شرح ذیل می باشد:
 
  1. کانال کانال اردبیل آذArdabil Az (@ardabil_az) : (تعداد اعضا: 95.3 K)

    کانال استان اردبیل تریبونی برای آنهایی که رسانه ندارند
    منبع این نوشته : منبع
    کانال ,اردبیل ,تلگرام ,لیست ,معرفی کانال ,لیست کانال